Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomická vzácnost

Při potřebě statků naráží člověk na omezenost zdrojů, které mu poskytuje příroda. Ekonomické statky jsou charakteristické svojí vzácností (jinak by nebyly otázky co,jak, pro koho). Trh je nejúčinnějším nástrojem koordinujícím využívání zdrojů, pokud statky splňují předpoklady:

- vyloučitelnost ze spotřeby (výrobce je schopen omezit užití vyráběného statku je na ty, kteří jsou ochotní zaplatit)
- rivalitní spotřeba (pokud se spotřebitel rozhodne pro spotřebu statku, snižuje dostupné množství pro ostatní)

Důležitým předpokladem je také cenová liberalizace (svoboda volby)

V reálné podobě se však projevují různé nedostatky a selhání (trh nezabezpečuje efektivní alokaci zdrojů), což se pak snaží regulovat stát svými zásahy. Jejich příčinami tedy jsou: 1. externality
2. veřejné statky
3. monopolní síla (nedokonale konkurenční prostředí)
4. nedokonalé informace

Žádné komentáře:

Okomentovat