Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c) konkurence na straně nabídky

1.) Cenová - projevuje se snižováním ceny. Smyslem je jednak realizovat větší množství produkce za nižší cenu
(přilákat koupěschopnou poptávku), ale také snaha získat významnější tržní podíl (ohrozit konkurenty)
2.) Necenová – používá různé metody: kvalitu produkce, servis, garance, reklamu, značku, dobré jméno firmy, apod.

V praxi dochází ke kombinaci obou, přičemž cenová vyvolává náročnější ekonomické prostředí (cenový pokles nutí ke zdokonalování) a pozitivem necenové je tlak na kvalitu, ale zase přesouvá náklady na reklamu na spotřebitele.

Charakter konkurence záleží na charakteru tržního prostředí, proto rozlišujeme:

a) Dokonalá – je abstrakcí ekonomické teorie k vysvětlení vzájemných souvislostí tržního prostředí v ideálních podmínkách. Základním předpokladem je rovnost podmínek pro všechny tržní subjekty. Mnoho výrobců vyrábí zcela homogenní produkci (výrobky jsou dokonalými substituty) a existuje volný vstup do odvětví => žádný z výrobců nemá možnost ovlivnit cenu, ta existuje jediná a je vůči výrobcům objektivní. Jedinou formou konkurence k dosažení zisku je tak minimalizace zbytečných nákladů ve výrobě. Dokonalá konkurence je tedy cestou úspor, zdokonalování a hospodářského pokroku.

Žádné komentáře:

Okomentovat