Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

INVESTIČNÍ ROZHODOÁVNÍ

Míra výnosu z kapitálu – tuto míru používají zejména firmy při výběru nejefektivnější investiční příležitosti. Firmy nejprve vypočítají náklady spojené s nákupem potřebných kapitálových statků, potom odhadnou roční čisté výnosy a ty vydělí vypočtenými náklady. Volí tu variantu investice, která má nejvyšší míru výnosu.
Jestliže výnosy získávány v delším časovém období je nutné tyto výnosy diskontovat (investováním totiž přicházíme minimálně o částku, která odpovídá velikosti úroku, jenž by za uložení peněz vyplatila banka – úroky jsou tak alternativními náklady. Čím vyšší je pak úroková míra, tím vyšší jsou náklady obětované příležitosti a snižuje se současná hodnota budoucího výnosu z uvažované investice).

Existují 2 základní možnosti rozhodování:
- investor přepočítá svůj budoucí příjem z různých investic na jejich současnou hodnotu (present value)
- investor přepočítá hodnotu svého současného příjmu na jeho hodnotu k budoucímu okamžiku (future value)

ad a) současnou hodnotu toku plateb po n období lze vyjádřit:
PV – současná hodnota celého toku očekávaných budoucích výnosů
Ni – čistý roční výnos z daného kapitálového statku v i-tém roce jeho životnosti, která je a let
ir – roční úroková míra, o níž předpokládáme, že se nemění

Žádné komentáře:

Okomentovat