Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. Základní souvislosti užívání výrobních faktorů v krátkém a dlouhém období

Krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce, Cobb-Douglasova produkční funkce, nákladové optimum firmy, mezní míra technické substituce, tvar nákladové a cenové cesty expanze firmy dle charakteru výroby, vliv změn cen inputů.

Jak výrobní zdroje, tak výsledky jejich užití jsou omezeny, proto smyslem hospodářské aktivity je právě snaha maximalizovat výsledek vynakládání výrobních faktorů a využívat tyto použitelné faktory co nejefektivněji.

Je-li dáno množství výrobních faktorů, kterými společnost disponuje, jejich kvalita a technologie, pak existuje hranice výkonu, zobrazující všechny maximální kombinace produkce statků, nazývaná hranice výrobních možností (PPF). Dosahuje-li ekonomika výkonu právě na její úrovni, dosahuje tzv. výrobní efektivnosti (tzn. společnost nemůže zvýšit výstup jednoho statku, aniž by snížila výstup jiného statku). Ekonomickým pokrokem se tato hranice posunuje. Pro budoucí vývoj je proto velmi důležitý poměr mezi částí produkce, která bude spotřebována a částí, která se promění v dodatečné kapitálové statky.

V pozadí rozhodovacích procesů jednotlivých subjektů stojí tzv. alternativní náklady, náklady obětované příležitosti.
Při rozhodování tak porovnáváme užitek volby s obětí (nákladem).

Žádné komentáře:

Okomentovat