Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu a rovnováhy firmy

Charakteristika dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Křivka nabídky firmy a odvětví. Efektivnost dokonalé konkurence. Tržní rovnováha a její podmínky (teorém pavučiny).

Dokonalá konkurence – prostředí, kdy mají všechny subjekty rovné postavení, nastane tehdy, jestliže žádná firma nemůže ovlivnit tržní cenu a poptávka po její produkci je tak dokonale elastická to za předpokladů, že:

• na každém trhu existuje velký počet kupujících a prodávajících, z nichž žádný není natolik silný, aby mohl ovlivnit cenu nebo výstup odvětví
• všechny statky jsou homogenní
• na všechny trhy je volný vstup a výstup
• všichni výrobci a spotřebitelé mají dokonalé informace o cenách a množstvích směňovaných na trhu
• firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci uspokojení svých potřeb
• ( event. volný přístup firem k informacím o technologii)

Předpokladem je také dokonalá mobilita zdrojů (firma může vstupovat i vystupovat z odvětví bez vzniku jakýchkoliv transakčních nákladů, tzn. zdroje mají alternativní užití bez jakýchkoliv dodatečných nákladů)

Žádné komentáře:

Okomentovat