Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Z mapy izokvant pak lze odvodit i nákladovou křivku.

- zde jsou zakresleny 3 různé linie stejných celkových N, - tuto křivku lze sestrojit poté, co zjistíme, se kterou
každá představuje všechny možné kombinace VF max. izokvantou se ta která linie stejných celkových N setká
dostupné při daných nákladech výrobce; nezmění-li se (zjistíme tak tedy N odpovídající jednotlivým úrovním
ceny VF, vzdalují se linie od počátku v důsledku rostou- objemu výroby)
cích peněžních zdrojů a jsou rovnoběžné (každá další li- - křivka TC má v tomto období podobný tvar jako v
nie představuje vyšší N na výrobu než ta předchozí) krátkém, který je ale determinován výnosy z rozsahu,
- různé linie se setkají s různými izokvantami (každá izo- ty mohou být konstantní (křivka TC tvar rostoucí přímky),
kvanta představuje určitý objem výroby) rostoucí (TC bude s růstem Q růst pomalejším tempem), či
klesající (TC bude růst rychleji než výstup)

Žádné komentáře:

Okomentovat