Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akumulace kapitálu

Příjem ekonom.subjektů se rozkládá na spotřební výdaje (C) a na úspory (S). Motivy, které vedou ke tvorbě úspor mohou být různé, např. s cílem zvýšit svou budoucí spotřebu. Aby dal spotřebitel ochoten vzdát se současné spotřeby (C0), musí získat určitou výhodu – možnost vyšší spotřeby v budoucnu (C1)-ta může být dočasná nebo trvalá.

Míra výnosu z kapitálové akumulace (r) je poměr, který udává, o kolik se zvýší budoucí spotřeba vzhledem ke snížení současné spotřeby. Čím vyšší bude míra výnosu, tím vyšší část svého příjmu budou ochotni jejich vlastníci uspořit, neboť se jejich celková spotřeba zvýší. (je tak veličinou, která zajišťuje rozložení spotřeby v čase, zabezpečuje rovnováhu mezi současnou a budoucí spotřebou)
- jednorázové zvýšení - stabilní zvýšení
Např.: Snížení současnou spotřeby o 100 jednotek zvýší po jednom roce spotřebu o 110 jednotek. Potom je r = (110/100) – 1 = 0,10 čili míra výnosu je 10 %. Při stabilním zvýšení o 10 jednotek, je míra výnosu opět 10 %, neboť r = 10/100 = 0,1.

Žádné komentáře:

Okomentovat