Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

a) půda

a) půda – je VF, jehož množství je dané, nabídka je tedy fixní (nepružná vzhledem k ceně)
- není homogenní, je závislá na kvalitě (bonitě) a poloze
- obecně by cena, za kterou ji prodáme měla po vložení peněz do banky přinášet stejných roční důchod
v podobě úroku, jako byla výše původní renty

b) práce – je zdrojem, který neexistuje sám o sobě, ale jejími nositeli jsou lidé schopni pracovat (pracovní síly)
- motivem nabídky práce je porovnání výše reálné mzdy (koupěschopnost mzdy) s obětí (konáním), což
ovlivňuje specifický tvar nabídkové křivky (vliv substitučního a důchodového efektu)
- mzda je specifickou cenou, která plní významnou reprodukční funkci => proto je silně omezen pohyb mzdy
směrem dolů a prostřednictvím smluv vyvíjen tlak na uchování její minimální výše - trh práce je nedokonalý
- díky nepružnosti mezd směrem dolů provází trh práce převaha nabídky nad poptávkou
- nabídka práce je podmíněna vývojem mimoekonomických (zejména demografických a sociálních) faktorů

c) kapitál – odvozený VF (je výsledkem předchozí hosp.aktivity)
- Lze jej chápat jako kapitálové statky, finanční kapitál nebo lidský kapitál
- Existují 3 hlavní kategorie kapitálových statků: stavby, zařízení a zásoby
- nabídka je dána mírou úspor, které se odvíjí od míry výnosnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat