Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Volba výstupu, při němž monopol maximalizuje zisk

Při volbě výstupu je podstatný vztah mezi celk. příjmy (TR) a náklady (TC), resp. mezi mezními příjmy (MR)a náklady (MC). Monopol maximalizuje zisk při výstupu Q*, kdy je svislá vzdálenost mezi křivkami TR a TC největší, tj. obě funkce mají stejný sklon
= tzn. platí obecný princip maximalizace zisku: MR = MC.
Vztah mezi MR a cenovou elasticitou poptávky
potvrzuje, že protože je elasticita většinou záporná,
je mezní příjem nižší než cena.
Přestože na trhu určitého statku je monopol jediným nabízejícím, na trhu výrobních faktorů, kam přichází jako poptávající, může být jednou z mnoha firem a cenu vstupů tak ovlivnit nemůže.
Chování monopolu v krátkém a dlouhém období nevykazuje podstatné rozdíly, i když v dlouhém období má monopol větší prostor a možnosti pro reakci na změny. Monopol může realizovat zisk nebo ztrátu nejen v dlouhém, ale i v krátkém období (dosahuje-li monopol v krátkém období zisk, v důsledku existujících bariér nemohou do odvětví vstupovat konkurenti, takže může realizovat pozitivní ekonomický zisk i v dlouhém období)

Žádné komentáře:

Okomentovat