Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POPTÁVKA po výrobních faktorech

- je odvozená od poptávky po finálním statku, na který byl daný faktor použit, protože zájem o výr.faktory závisí právě na zájmu spotřebitelů o finální statek vyrobený díky daným faktorům.
- Protože se firma snaží maximalizovat zisk, budou poptávat jen takové množství faktorů, které jí zajistí zisk. Poptávka tedy závisí na výši výnosu z VF a výši nákladu na daný faktor. Výnosy jsou určeny příjmem z mezního produktu (MRP), křivka MRP je současně od bodu max.ARP (uzavírá oblast dodatečného příjmu nad dodatečným nákladem – dál už se nevyplácí práci najímat) křivkou poptávky po VF.
- Protože se výrobní faktory používají v různých kombinacích, jejichž produktivnost je technologicky podmíněna, je i poptávka po VF technologicky podmíněna

Příjem z mezního produktu (MRP)- dodatečný příjem, který firma získá zaměstnáním dodatečné jednotky VF, přičemž ostatní faktory zůstávají konstantní. Je určen jako mezní fyzický produkt (MPP) vstupu vynásobený mezním příjmem (MR) získaným prodejem dodatečné jednotky vstupu.
=> protože mezní produkt jednotlivých VF od určitého rozsahu klesá, klesá i MRP.
=> v podmínkách NDK je realizace dalších jednotek podmíněna poklesem ceny (ztrátou příjmu i z předchozích jednotek) x v DK je MR shodný s cenou (P)

Žádné komentáře:

Okomentovat