Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8. Fungování trhů a analýza tržních selhání v ekonomii

Vznik trhu a jeho typy. Tržní subjekty. Poptávka, nabídka, cena. Konkurence. Funkce trhu. Tržní selhání: externality, volné statky, nedokonalé informace, monopolní síla. Formy zásahů státu. Formy ekonomické organizace.

TRH – uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží).

Předpokladem vzniku trhu je dvojí oddělenost výrobců, a to jak na základě dělby práce, tak vlastnictví. Právě dělba práce (zvyšování efektivnosti díky specializaci) byla tedy hlavním podnětem jeho vzniku, dá se rozčlenit do 4 skupin:

- Přirozená (historicky první forma, rozdělení prac.činností dle osobních přirozených dispozic- muž loví)
- Společenská (rozdělení na zemědělce a pastevce, oddělení řemesel a obchodu od výroby – růst specializace)
- Dělba práce v pracovních operacích (další vývoj založený na technickém rozvoji, vznikla s manufakturní výrobou)
- Mezinárodní dělba práce (posouzení z hlediska územního, působí i přírodní a klimatické podmínky)

S rozvojem dělby práce rostl problém směny činností mezi jednotlivými výrobci a dochází ke vzniku peněz.
Historicky nejdříve objevily ve formě komodit (vyčlenily se skupiny zboží, které byly nejčastěji požadovány ve směně - dobytek, olej, víno, železo) označováno jako barterová směna.

Žádné komentáře:

Okomentovat