Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jakým způsobem ovlivňovat externality:

• Přesné vymezení vlastnických práv doprovázené nízkými náklady na jejich prosazování (Coasův teorém)
• Zavádění sankcí vůči subjektům, jejichž činnost je zdrojem záporných externalit. Sankce mohou mít podobu licencí na výrobu, pokut, poplatků, daní za znečištění. Zavádění dotací v případě pozitivních (čímž se zvýší/sníží mezní náklady na úroveň společenských mezních nákladů a změní se rozsah výroby)

2. VEŘEJNÉ STATKY

= komodita nebo služba charakteristická následujícími vlastnostmi:

1. Nerivalitní spotřeba (pokud jsou nabídnuty jednomu subjektu, stávají se dostupné i ostatním subjektům).
2. Nevylučitelnost (buď není vůbec možné nebo je nákladné neplatící spotřebitele ze spotřeby statku vyloučit)
3. Nezmenšitelnost (spotřeba jednoho subjektu neomezuje množství spotřeby druhé subjektu)

Dle vlastností rozlišujeme čisté veřejné statky a kolektivní veřejné statky (jsou pouze nezmenšitelné)

Žádné komentáře:

Okomentovat