Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zákon rostoucí nabídky

růst ceny vyvolává růst nabídky a naopak. Růst ceny vyvolává větší zájem ze strany výrobců. Zvýšení cen také umožní nakoupit více výrobních faktorů a rozšířit výrobu. Dále vlivem zákonu klesajících výnosů – vyšší objem produkce budou výrobci schopni vyrobit jen za cenu vyšších nákladů na jednotku produkce, musí tedy stoupnout i ceny.

Rozlišujeme změnu nabízeného množství vlivem změny ceny (posun po křivce) a změnu nabídky jinými faktory (posun křivky).

POPTÁVKA – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Je rovněž určována objemem výrobků, které si chtějí kupující pořídit a cenami, za které jsou ochotni tyto výrobků koupit (koupěschopná, jen ta na kterou máme peníze)
- Individuální (poptávku jediného kupujícího), dílčí (tržní) (poptávka po jednom výrobku), agregátní (celková)

Zákon klesající poptávky – křivka poptávky je klesající. Když cena vzroste, poptávka klesne a naopak. Nízká cena zpřístupňuje zboží i těm kteří dříve nakupovali méně a je významným psychologických faktorem, který působí na zvýšení poptávky.

Rozlišujeme změnu poptávaného množství vlivem změny ceny (posun po křivce) od změny poptávky (posun křivky).

Žádné komentáře:

Okomentovat