Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

rovnovážná míra výnosu

Investor se však snaží maximalizovat užitek a to jak ze své současné tak budoucí spotřeby. Pokud má souběžně s investováním přístup na kapitálový trh (což zakreslíme opět konstrukcí linie tržních příležitostí, jejíž sklon je dán výší úrokové míry, která existuje na kapit.trhu) zjistíme, že v případě současné rovnováhy (průsečíku PPF a U1) současná hodnota našich aktiv není nejvyšší. Ta je nejvyšší když linie současně tečuje U2 a PPF => rozložením úspor do výroby a „vkladů“, kde platí:

Podmínkou optimalizace investičního rozhodnutí tedy je
rovnost vnitřního výnosového procenta (R) a úrok.míry (r).
=> v konečné fázi nezávisí na preferencích ekon.subjektů
(důsledkem čehož může vlastník delegovat své pravomoci při investičním rozhodování na manažery)

=> Toto znázornění tak také ukazuje, proč je při rozhodování důležité zohlednit současnou a budoucí hodnotu investice.

Žádné komentáře:

Okomentovat