Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7. Oligopolni tržní struktury a základní interpretace utváření jejich rovnováh

Charakteristické rysy oligopolu
- existence malého počtu firem v odvětví
- jejich produkce představuje značný tržní podíl a proto je jejich rozhodování vzájemně velmi závislé
(každá firma musí zvažovat vliv svých rozhodnutí na chování ostatních firem v odvětví)
- produkt může být jak homogenní (čistý oligopol – výroba oceli), tak diferencovaný (např.pivovary,auta,mobily)
- mohou existovat bariéry vstupu do odvětví (např. úspory z rozsahu, náklady na diferenciaci produktu, právní restrikce)

Vzhledem k tomu, že řada bariér není nepřekonatelná, lze předpokládat, že po jejich překonání vstoupí do odvětví jiné firmy. To by v závislosti na jejich počtu mohlo vést k zániku oligopolní tržní struktury. Existence oligopolu je tedy ovlivněna vztahem mezi velikostí trhu a optimální velikostí firmy (velikost, která firmě umožňuje realizovat úspory z rozsahu). Pokud bude trh vzhledem k optimální velikosti firmy v odvětví malý, pak bude tržní poptávku zajišťovat malý počet firem a oligopolní struktura zůstane zachována. Pokud by však byl trh vzhledem k optimální velikosti firmy v odvětví velký, došlo by k přílivu dalších firem a zániku oligopolu.

Žádné komentáře:

Okomentovat