Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Při analyzování efektivnosti dokonalé konkurence rozlišujeme:

- výrobní – výstup je vyroben s minimálními náklady (což v dlouhém období v DK je)
- alokační – firmy vyrábějí výstup, který si spotřebitelé přejí (tzn. MC=P=MU – v průsečíku S a D)
Při rovnovážné ceně a množství jsou stejné náklady firmy na výrobu poslední jednotky a užitek, který plyne spotřebiteli ze spotřeby poslední jednotky. Firma nemůže realokací vstupů více zvětšit výstup, stejně jako spotřebitel nemůže realokací svých zdrojů zvýšit svou užitečnost.


6. Tržní chování monopolu a důsledky jeho chování pro fungování trhu
Monopol představuje protipól dokonalé konkurence. Nabídku celého odvětví tvoří pouze jediná firma (čistý monopol).
Charakteristické znaky:
• činnost jediného výrobce v odvětví
• existence překážek ve vstupu do odvětví
• výroba diferencovaného produktu
• totožnost tržní a individuální poptávkové křivky

Žádné komentáře:

Okomentovat