Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Účinky přerozdělování:

1) vznikají administrativní náklady a tak se snižuje velikost disponibilního důchodu.
2) přerozdělování oslabuje podněty k práci a podnikání (domácnosti volí raději transfery než práci).
3) přerozdělování může vést k růstu konkurence na trhu práce např. v důsledku rekvalifikací
4) vysoké daňové zatížení vede ke snížení sklonu k úsporám a ke zvýšení sklonu ke spotřebě atd.

SKLADBA DŮCHODŮ

Důchod je celkové množství peněz, které člověk nebo domácnost obdrží během určitého časového období.

Celkové důchody domácností (Y) lze rozdělit na: Y = YL + YA + YK + YT

- pracovní důchody (YL), kde YL = w * L (w – průměrná hodinová mzdová sazba, L – počet hodin práce)
- důchody plynoucí z vlastnické půdy a kapitálu (YA, YK),
kde YA = I * A (I – prům.míra výnosu z půdy, A – množství půdy ve vlastnictví domácností)
YK = v * K (v – prům.míra výnosu z kapitálu, K – objem kapitálu ve vlastnictví domácností)
- důchod ve formě transferové platby (YT)

Žádné komentáře:

Okomentovat