Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podmínka rovnováhy firmy:

MR=MC= P

Pro každou úroveň ceny existuje rovnovážný objem produkce daný průsečíkem křivek MR a MC. MR určí trh a tvar MC tak determinuje objem produkce, rostoucí část křivky MC ohraničená min.AVC tak představuje ochotu firmy nabízet při různých cenách– je křivkou nabídky firmy v krátkém období.

Krátkodobě firma může pokračovat ve výrobě i se ztrátou
- až do bodu TR= min. AVC – bod uzavření firmy.
Při nulovém objemu výroby je ztráta rovná fixním nákladům.
Jsou li TR > VC je ztráta menší pokud firma vyrábí, protože jsou alespoň částečně hrazeny fixní náklady.

ROZHODOVÁNÍ FIRMY V KRÁTKÉM OBDOBÍ

Křivka nabídky odvětví je dána horizontálním součtem krátkodobých křivek nabídky všech firem v odvětví (za předpokladu konstantních cen vstupů při měnícím se objemu výroby).

Žádné komentáře:

Okomentovat