Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory ovlivňující poptávku po VF

1) poptávka po finálních statcích
2) množství jiných vstupů (substitutů)
3) změny v technologii (dojde ke změně mezního fyzického produktu)
4) spekulační motiv (očekávání cenových pohybů)

NABÍDKA výrobních faktorů

Nabídky jednotlivých výrobních faktorů se od sebe značně odlišují (může být rostoucí, klesající nebo dokonce svislá).
Motivem nabídky je snaha získat důchod (ceny VF utvářené vztahem S a D po VF představují důchody vlastníkům = domácnostem). Nutno také rozlišovat mezi prodejem a pronájmem.

Působením sil, které ovlivňují S a D po výr.faktorech se na trhu utváří jejich cena.
Cenou výrobního faktoru - se rozumí cena, která je spojená se službou tohoto faktoru
- půda => platí se pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty
- práce => platí se mzda a cenou práce je mzdová sazba
- kapitál => platí se úrok a cenou kapitálu je úroková sazba
Půda a práce jsou považovány za tzv. prvotní výr.faktory (nemají svůj původ v hospodářské činnosti)

Žádné komentáře:

Okomentovat