Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Optimální výstup

(P=MR=AR=SMC=LMC=SAC=LAC) je tak v dlouhém období determinován 2 podmínkami:
a) nutnou podmínkou maximalizace zisku: P= MR = LMC
b) podmínkou nulového ekonom.zisku: P=AR=LAC

Při konstrukci tržní nabídky tak nelze provést horizontální součet, protože firmy se mohou přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Křivku nabídky v dlouhém období (LIS) získáme jako soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví. Její tvar závisí na tom, jak výstup firem ovlivňuje náklady firmy na nákup vstupů:

- konstantní náklady – LIS přímka (dokonale elastická), růst výstupu nevede k růstu cen vstupů
- rostoucích ceny vstupů – LIS je rostoucí, příliv firem zvýší poptávku po vstupech a jejich cenu
- klesající ceny vstupů – LIS je klesající (vlivem úsporů z rozsahu)

→v krátkém období, kdy je počet firem v odvětví konstantní, reagují firmy na změnu poptávky změnou množství
→v dlouhém období dle ekonom.zisku firmy do odvětví přicházejí či odcházejí, což způsobuje posun nabídky a formování nové rovnovážné ceny, při které firmy dosahují nulový ekonom.zisk.

Žádné komentáře:

Okomentovat