Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Působení odborových organizací

Jde o monopolní sílu na straně nabízejícího tzn. pracovníků. Odborové svazy
jsou sdružení pracujících, které usilují o vyšší mzdové sazby a lepší pracovní
podmínky apod. pro své členy. Mezi cíle odborů může patřit:
a) MAX ekonom.renta realizovaná členy odborů – SL = MRL => w1
b) MAX celk.mezd členů odborového svazu – MRL = 0 => w2
c) MAX zaměstnanost – SL=DL => w3
DL – poptávka po práci odborů
Celková mzda – celk.objem prostředků vyplacený při dané w
MRL (mezní mzda) – změna celk.mzdy způsobená změnou objemu zaměstnanosti

Ekonomická renta – rozdíl mezi reálně vyplacenou mzdou a transferovou cenou práce (minimální mzdová sazba, za kterou je určitá jednotka práce ochotna vstoupit na trh práce – graficky SL)

Základní nedokonalosti na trhu práce patří:

- Mzdová strnulost – mzdy a platy mají tendenci reagovat daleko pomaleji na změny na trzích práce.
- Mzdové tarify firem – mnohé firmy vytvářejí určité mzdové struktury podle kterých jsou zaměstnanci odměňováni (mzdové tarify používají zejména velké podniky a to k zjednodušení mzdových rozhodnutí a k podpoření smyslu pro spravedlnost).
- Omezení zapříčiněné kolektivními smlouvami, pracovně právním zákonodárstvím ale i čistě tržními vlivy (firmy udržují zaměstnanost nad efektivní míru proto, aby v budoucnosti měly kvalitní zaměstnance).
- Hlavní projevy nedokonalé konkurence jsou monopson a působení odborových organizací.

Žádné komentáře:

Okomentovat