Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analýza nákladů z hlediska krátkodobého a dlouhodobého

Při analýze nákladů vycházíme ze zjednodušení, že firma vyrábí jen statek X a používá dva vstupy: práci, jejíž cena w je vyjádřena hodinovou mzdou, a kapitál jehož cena r je vyjádřena počtem strojových hodin za jednotku času (hodinu).

Vývoj nákladů v důsledku změn objemu výstupu závisí na 2 faktorech:- na charakteru produkční fce (úrovni technologie)
- na cenách vstupů
Celkové náklady se skládají z nákladů:
- Variabilní (VC) – s růstem objemu výroby rostou (náklady na mzdy, suroviny)
- Fixní (FC) – s objemem výroby se nemění; firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (údržba)

TC=w.L+ r.K

Protože v krátkém období firma nemůže zvětšovat výstup změnou technologie, výr.prostoru a náklady na kapitál jsou tak fixní a dochází ke změně pouze variabilních nákladů a v dlouhém období jsou již všechny zdroje variabilní, je při analýze nákladů nezbytné přihlížet k délce časového období.

Žádné komentáře:

Okomentovat