Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Morální hazard

činnost jednoho ekonomického subjektu (informovaného), který při maximalizaci svého užitku snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní transakce. Za tuto činnost zpravidla nenese plné následky, protože toto jeho působení není perfektně pozorovatelné a ověřitelné.

Nepříznivý výběr - proces, který vede k tomu, že „méně žádoucí“ subjekty trhu se zúčastní dobrovolné směny spíše než ostatní = vytěsňování kvalitnějšího zboží z trhu zbožím méně kvalitním. Lze jej překonat právě vzděláním, předáváním info o zárukách.

=> Zásahy vlády do trhů tak mají podobu různých činností:
• Vytváření právního rámce tržní ekonomiky - činnost legislativní
• Stanovení makro stabilizační politiky (reguluje hosp.cykly). - činnost regulační
• Odstraňování monopolní snahy a diskriminací na trhu práce - činnost alokační
• Zmírňuje sociální dopady slabších vrstev při rozdělování důchodů - činnost redistribuční

Podmínka výkonu je, aby stát byl vybaven zákonodárnou a výkonnou mocí.

Žádné komentáře:

Okomentovat