Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Formy ekonomické organizace

1. Zvykový systém – určujícím principem byla tradice. Způsob výroby přecházel z generace na generaci (pomalé tempo pokroku)
2. Příkazová ekonomika - ekonomika kde vláda plně rozhoduje o výrobě a rozdělování. Může být diktátorská, nebo i demokratická (opírá se o stanovisko většiny). Největší uplatnění v centrálně plánovaných ekonomikách 20.století.
3. Tržní ekonomika – o základních otázkách ekonomického života rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát. Firmy vyrábějí statky, které poskytují nejvyšší zisky (co), technikami s nejnižšími náklady (jak) a spotřeba vychází z rozhodnutí, jak utratit mzdy a důchody vytvořené prací a majetkem (pro koho) – horizontální koordinace. Rozhodování je založeno na svobodné volbě.
4. Smíšená ekonomika – obsahuje prvky trhu, příkazů i zvyků. Je určitým kompromisem přístupu k ekonomice.

V průběhu 20. století se v národních hospodářstvích rozvíjely vedle sebe 2 způsoby koordinace:

- způsob založený na principu příkazu
- způsob založený na cenovém mechanismu

Žádné komentáře:

Okomentovat