Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Izokvanta

(indiferenční křivka produkce) – představuje takové kombinace výrobních faktorů jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce (jedná se o objem maximálně dostupný).
- izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby
- jsou klesající (větším množstvím obou VF lze vyrobit vyšší množství produkce)
- kvůli možnosti substituce jsou konvexní vzhledem k počátku (je-li např. práce nahrazována kapitálem, roste v důsledku zákona klesajících výnosů mezní produkt práce a klesá mezní produkt kapitálu – aby byl vyroben stejný objem produkce, musí být poměr, v němž jsou VF nahrazovány, odpovídat převrácenému poměru jejich mezních produktů). Tento poměr nazýváme mezní míra technické substituce (MRTS), je směrnicí izokvanty a směrem doprava je tedy klesající.
D K MPL
MRTS= ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾
D L MPK

Izokosta (linie stejných celkových nákladů, analogická s linií příjmu v indif. analýze) - znázorňuje všechny kombinace VF maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům (změna ceny vstupů se projeví ve změně polohy a sklonu izokosty ® změní se i nákladové optimum)

Žádné komentáře:

Okomentovat