Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristické rysy oligopolu

Např. předpokládáme 2 firmy v odvětví, vyrábějící homogenní produkci, křivka D znázorňuje tržní poptávku, individuální poptávková křivka každé firmy je znázorněna přímkou E (v polovině D).Jestliže budou v odvětví 3 stejně velké firmy vyrábějící homogenní produkt, individuální poptávka každé z nich bude představována jednou třetinou tržní poptávky. Znázorněná křivka AC firmy vytváří však v odvětví prostor pouze pro 2 firmy.

Smluvní oligopol (KARTEL)
V oligopolních odvětvích je pouze malý počet firem prodávajících stejné nebo podobné výrobky, a tyto firmy si uvědomují svou vzájemnou závislost. Proto se v ekonomické realitě projevuje tendence ke koordinovanému chování . Navíc jejich ceny jsou přibližně na stejné úrovni a vzájemná cenová válka by je oslabila. Mohou uzavřít dohodu (tajnou nebo veřejnou) o stanovení monopolní ceny, každá firma se pak ve vymezeném rámci chová jako monopol. Cílem takového kartelu je maximalizovat zisk odvětví jako celku - jeho výhodami jsou větší možnosti zvyšování zisku, upevnění bariér vstupu do odvětví a snížení nejistoty. Negativním rysem kartelových dohod, zejména tajných, je tendence členských firem nedodržovat ujednané podmínky.

Žádné komentáře:

Okomentovat