Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.) Celkový výstup

rozděluje mezi jednotlivé skupiny tak, aby jeho mezní příjem z prodeje části výstupu každé skupině byl stejný (MR1= MR2). Kdyby tomu tak nebylo a mezní příjem z prodeje první skupině (MR1)by byl větší než mezní příjem z prodeje druhé skupině (MR2), přesunula by firma část výstupu z druhé do první skupiny, čímž by se snížila cena první skupiny a vzrostla cena druhé skupiny.

2.) Mezní příjem z prodeje každé skupině je stejně velký jako MC (MR1=MC= MR2)

Kdyby byla splněna 1.podmínka, ale současně by MR > MC, firma by mohla zvýšit zisk zvětšením výstupu, což by vedlo k poklesu cen u obou skupin (MR u obou skupin by poklesl a vyrovnal by se se zvětšenými mezními náklady).


=> Horizontálním součtem křivek MR1 a MR2 získáme křivku MRT, z jejího průsečíku s křivkou MC pak zjistíme rovnovážný výstup monopolu (QT). Ve výši průsečíku MRT a MC nakreslíme vodorovnou přímku a z průsečíků s křivkami MR1 a MR2 odvodíme úroveň výstupu prodávaného těmto skupinám (Q1 a Q2). Jednotlivé ceny pak určíme diferencovaně na základě jednotlivých poptávek.

Žádné komentáře:

Okomentovat