Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchodní společnosti

podle obchodního zákoníku

Rozdělení - osobní - V. O. S.
- kapitálové - s. r. o., a. s.
- komanditní společnost

Osobní obchodní společnosti

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol.).
Společnost zakládají 2 právnické nebo fyzické osoby. Společnost řídí osobně. Společnost se zakládá společenskou smlouvou. Společnost je právnická osoba, proto musí být zapsána v obchodním rejstříku. Když se zapíše, vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku a dostává přidělené IČO. Společenská smlouva obsahuje práva a povinnosti. Společníci mohou do společnosti volně vstoupit nebo vystoupit. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
Společnost se ruší:
- po uplynutím doby, na kterou byla založena
- po splnění úkolu, pro který byla založena
- rozhodnutím soudu
- konkurzem

Žádné komentáře:

Okomentovat