Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomická koordinace

Ekonomická koordinace = proces neustálého přizpůsobování se změnám čistých výhod
Čistá výhoda = rozdíl mezi celkovým užitkem a náklady opětované příležitosti
Koordinace = určitá spolupráce organizování

Majetek podniku

rozdělení: - stálý majetek
- oběžný majetek

1. stálý majetek (investiční – dlouhodobý majetek)
- je takový který nemění dlouho svou podobu (pozemky, auta)
- má životnost déle jak 1 rok
HIM - hmotný investiční majetek
- pořizovací cena větší než 40.000,-
- doba užívání větší než 1 rok
- (budovy, stroje, dopravní prostředky)
NMI - nehmotný investiční majetek
- pořizovací cena větší než 60.000,-
- doba užívání větší než 1 rok
(software, patenty, vynálezy, technická dok.)
FI - finanční investice
- cenné papíry, které má účetní jednotka v držení déle než 1.rok

Žádné komentáře:

Okomentovat