Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Trh, jeho úloha a tržní subjekty

Trh a jeho úloha
Trh = místo kde se střetává nabídka s poptávkou, a kde dochází ke směně zboží prostřednictvím koupě a prodeje
- směnu zboží mezi prodávajícími a kupujícími zprostředková-vají peníze
- trh sám nemůže zajistit rovnováhu v hospodářství
- stát :musí zasahovat a ovlivňovat vývoj na trhu a vztah mezi nabídkou a poptávkou prostřednictvím různých nástrojů, které má k dispozici (daňové úlevy, vyšší daně)
-rozlišujeme tyto druhy trhů:
a) místní
b) národní
c) mezinárodní
-dělení trhu z hlediska předmětu koupě:
a) trh výrobních faktorů - práce, půda, kapitál
b) trh kapitálu, trh peněz - bývají souhrnně označovány jako finanční, trhy
c) trh výrobků a služeb - tzv. trh produktů
- dělení trhu podle počtu zboží - které ;je na trhu prodáváno:
a) dílčí trh - nakupuje se jeden druh zboží (př, pečivo)
b) agregátní trh - trh veškerého zboží
c) individuální trh - trh jednoho kupujícího

Žádné komentáře:

Okomentovat