Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cena

užitná hodnota; směnná hodnota = cena
Typologie cen: podle ek. systému - pevné / smluvní - odráží N, soc. aspekt
podle zp. stanovení: nákladové (kalk.) / konkurenční / zvláštní – regulované, minimální (výkup od zem.)
maximální, dumpingové (podbízivé) v ZO, omezení - kvóty a embargo
intervenované - plán. ztráta hroz. státem
povaha cen v ZO: vývozní / dovozní
vztah k HV: vstupní / výstupní
teritoriální: lokální (aktuální) / národní / světové
makroekonomické: běžné / stálé
kalk. vzorce: typové / oborové
základní cena výrobce + N a VOR (rozpětí - zisk) = prodejní cena + N a MOR (marže) = nákupní cena spotř.

Konkurence hnací silou eko - boj, rivalita, soutěž o podmínky výroby, odbytu, ceny, pozice na trhu, sféry vlivu

Žádné komentáře:

Okomentovat