Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Práce řídící

Práce člověka může mít charakter řídící nebo výkonný. Práce řídící obsahuje:
a) ustanovení cílů podniku (vnitropodnikových jednotek)
b) rozhodování o činnostech, které povedou k cíli
c) plánování činností
d) organizace, to znamená uspořádání činnosti a činitelů
e) vedení spolupracovníků
f) kontrola, zda bylo cílu dosaženo

Práce výkonné
Zákoník práce je základní norma, která upravuje vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovněprávní vztah může mít podobu:
1) pracovního poměru
a) vzniklého uzavřením pracovní smlouvy
b) volbou
c) jmenováním
2) dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
a) dohoda o provedení práce (je omezena počtem odpracovaných hodin, může byt uzavřena ústně nebo písemně, odvádí se z ní daň z příjmu, ale nevzniká povinnost úhrady zdravotního a sociálního pojištění)
b) dohoda,o pracovní činnosti (práce nesmí svým rozsahem převýšit polovinu týdenní pracovní doby, musí být uzavřena písemně a vzniká při ní povinnost uhradit daň z příjmu, sociál. a zdrav. pojištění)

Žádné komentáře:

Okomentovat