Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Funkce preventivní

- jejím úkolem je předcházet škodám na životě a zdraví lidí
- do určité míry je možné předcházet nepříznivým soc. situacím, jakými jsou např. chudoba, nezaměstnanost, zdrav. stav apod.
- tato funkce byla původně omezena na hygien. a bezpečnostní prevenci
- v současnosti se jedná o rozsáhlou soc. prevenci - je orientovaná na zvládání život. Stylu, zahrnuje osvětovou činnost a poradenství všeho druhu (např. pro volbu povolání, pro psychologické poradenství, pro toxikomany)

Funkce mají na objekty diferencovaný vliv, ale působí také vlivem globálním to znamená, že působí na společnost jako celek

Nástroje SP
1) právní řád
2) plán
3) kolektivní vyjednávání

Žádné komentáře:

Okomentovat