Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KLASIFIKACE:

podle subjektů - napříč trhem (výrobci a prodejci proti kupujícím)
na straně poptávky (mezi kupujícími při nedostatku) na straně nabídky (výrobci a prodejci)
podle povahy produktu a tržních vazeb - homogenní (totožné výrobky), heterogenní (rozdíly v parametrech, kvalitě),
substituční (stejná funkce), potenciální (hypotetická, hrozící)
metody boje - cenová (limita - výr. N, čas), necenová (reklama, inovace, přebujelá komerce)
podmínky pro subjekty - dokonalá (stejné pro všechny, neexistuje), nedokonalá (volná soutěž, proměnlivé spektrum)
podmínky: legislativa, vynutitelnost, informovanost, vstup do oboru na trh, stejný kapitál

oligopol - méně subjektů (do 10), velcí pohltí malé, silní, nesnadný vstup na trh do oboru, kartely, ceny stoupají
monopol - není konkurence, tržní diktát, limit cen pouze koupěschopná poptávka
monopson - monopol kupujícího

Žádné komentáře:

Okomentovat