Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Základní pojmy

ZDROJE - prvky, jejichž mobilizace vede k tvorbě produktů; omezené - teorie vzácnosti a volby

POTŘEBY - požadavky, které si člověk uvědomuje a pociťuje nedostatek, pokud požadavek není splněn; podmíněny
sociálně, neomezené
dělení podle hledisek: materiální - hmotné, nehmotné
původu - biologické, sociální
rozsahu - individuální, společenské
nutnosti - zbytné, nezbytné
času - minulé, současné, budoucí

STATKY - produkt lidské práce, který uspokojuje lidské potřeby; vlastnosti: vzácnost, užitečnost;
hmotné / nehmotné; ekonomické / volné
faktory: módnost, čas, místo, produkční úroveň
spotřební - ke konečné spotřebě – jednorázové; dlouhodobé - movité / nemovité
denní / občasné / luxusní
kapitálové - k další výrobě - provozní (jednorázové); investiční (postupné) - movité / nemovité

Žádné komentáře:

Okomentovat