Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. dělení organizací podle předmětu činnosti (sektory):

a) primární - prvovýroba (těžební průmysl, zemědělství, les-nictví, těžba dřeva, vodní hospodářství)
b) sekundární - druhovýroba (stavebnic., zpracovatel. průmysl)
c) terciální - zahrnuje všechny služby jak pro výrobu, tak pro obyvatelstvo (doprava, spoje, bytové hospodář-ství, školství, pojišťovnictví, zdravotnictví), ve vyspělých zemích je tento sektor nejrozvi-nutější zaměstnává nejvíce lidí

infrastruktura = všechny organizace, jejichž činnost ve formě služeb bezprostředně ovlivňuje růst ekonomiky (zdravotnictví, školství , doprava)

Struktura národního hospodářství
1. průmysl - těžební, kožedělný, výroba energie - elektrárny, výroba skla keramiky, strojírenství, hutnictví, dřevozpra-cující, chemie (ropa), potravinářský, textilní a oděvní
2. zemědělství - zabezpečuje převážnou část spotřeby potravin, cílem je zvýšit kvalitu, snížit obsah škodlivých látek, zvýšit péči o krajinu

Žádné komentáře:

Okomentovat