Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9. cestovní ruch

9. cestovní ruch – zajišťování oblasti rekreace, turistiky a kultury ve volném čase, po roce 1990 vznik nových cestovních kanceláří
10. peněžnictví - banky, peněžní družstva (kampeličky), banky zajišťují služby typu vedení účtů, plateb, poskytování úvěrů, v čele bankovního systému je ČNB, existují různé druhy bank
11. pojišťovnictví – zmírňuje dopady různých škod a katastrof
12. správa - zajišťuje správu funkci všech orgánů od vlády, přes okresní orgány, magistráty a obecní úřady, zabezpečuje jednotný výkon SS, od vlády až po obce
13. zdravotnictví - péče o zdraví lidí, kterou zajišťuje prostřednictvím státu i soukromých zdravotnických zařízeních
14. školství - zabezpečuje vzdělání občanů státu prostředni-ctvím sítě státních soukromých kulturních institucí, finan-cování kulturních podniků postupně přestává být závislé na dotacích a jejich působnost je podmíněna úrovní managementu kvalitou poskytovaných služeb, dobrým zvukem, kulturní vyspělostí případných sponzorů těchto podniků, zabezpečuje vzdělání občanů státu prostřednictvím sítě státních i soukromých škol všech stupňů

Žádné komentáře:

Okomentovat