Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Personální činnost podniku

Personální činnost podniku zahrnuje:
- získávání pracovníků
- rozmísťování pracovníků
- výběr pracovníků na určité práce
- evidence pracovníků
- péči o pracovníky do skončení pracovního poměru

Personální činnost tedy zahrnuje činnosti, které se týkají pracovníků potřebných k zabezpečení podnikových činností a plnění cílů podniku.

Pojem zaměstnaní
- zaměstnání = konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává a která je zdrojem jeho pracovních příjmů
- tomu, aby člověk mohl být zaměstnán, musí mít určitou kvalifikaci, což je souhrn teoretických a praktických předpokladů

Žádné komentáře:

Okomentovat