Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Národní hospodářství, struktura, sektory

- národní hospodářství = souhrn hospodářských činností, ve kterých se uskutečňuje hospodářský proces vymezený hranicemi státu
- vyznačuje se určitou strukturou:

1. dělení organizací podle vztahu: ke státnímu rozpočtu
a) hospodářské organizace - provádějí určitou činnost, ze které jim plynou příjmy, z těch příjmů si uhrazují náklady na svou činnost, tvoří zisk a část tohoto zisku formou daní jde na příjmovou část statního rozpočtu
b) rozpočtové organizace - provádějí určitou činnost, ze které jim neplynou příjmy a výdaje na je jich činnost jsou hrazeny ze státního rozpočtu (armáda, úřady, ministerstva, policie), tvoří výdajovou čest státního. rozpočtu
c) příspěvkové organizace - provádějí určitou činnost, ze které jim plynou příjmy, ale jejich výše nestačí na pokrytí celých výdajů (divadla, kina, muzea, knihovny), zřizovatel jim přispívá na jejich provoz

Žádné komentáře:

Okomentovat