Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Subjekty SP

státní, tržní, ostatní netržní
1) stát a jeho orgány
- parlament vytváří legislativní opatření
- vláda a územní orgány zodpovídají za konkrétní
- tyto orgány mají charakter buď republikoví např. ministerstva, územní např. soc. zabezpečení nebo místní (regionální) - ÚP

2) zaměstnavatele
- jsou povinni dodržovat soc. opatření stanovená státem. V současnosti dělají mnohem víc než co jim ukládá sát, potom hovoříme o podnikové SP.
3) zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace
např. svazy zaměstnavatelské a zaměstnanecké svazy, odborové organizace, tripartita - složená ze zástupců státu zaměstnavatelů a odborů
4) místní komunity, obec a její orgány
např. zajištění náhradního ubytování občanům postiženým povodněmi, zajišťují odvoz kontaminované suti po povodních

Žádné komentáře:

Okomentovat