Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. ceny alternativních výrobků substitutů

- výrobce oblečení může při změně módy pokles množství vyráběných kalhot kompenzovat zvýšením výroby šatů
3. změny výrobních podmínek - vliv počasí na pěstování obilí, sezónnost produkce, při změně předpisů na povinné bezpečnostní vybavení sut může nabídka vzrůst
4. organizace trhu - odstranění dovozních cel zvyšuje nabídku zahraničních výrobců a naopak může snížit nabídku domácích výrobců
- poptávka = množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně
- čím je cena vyšší, tím více budeme o koupi výrobku uvažovat a naše poptávka bude asi menší - poptávka klesá
- čím bude cena nižší, tím více si budeme daného zboží moci koupit - poptávka stoupá
- druhy poptávky
a) agregátní = celková suma všech zamýšlených koupí
b) individuální - poptávka jediného kupujícího
c) dílčí - poptávka po jednom určitém výrobku

Žádné komentáře:

Okomentovat