Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory, které ovlivňují mzdovou politiku

1) Kolektivní vyjednávání
- zasazuje se o zvyšování mezd bez ohledu na poptávku a nabídku po pracovní. síle
2) Makroekonomická opatření
monetární - měnové
fiskální - rozpočtové
příjmové

Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti
- přímo cílená politika nezaměstnanosti
a) aktivní
- rozvoj infrastruktury trhu práce - lepší informovanost a rozšíření a zlepšení činnosti pracovních úřadů
- zvýšení adaptability pracovní síly (zvýšení kvalifikace a rekvalifikace, odstraňování bariér na trhu práce např. přijímání absolventů po dokončení studia za účelem získání praxe
- vytváření podmínek územní mobility (poskytování příspěvku na stěhování
b) pasivní
- poskytování podpor nezaměstnanosti

Žádné komentáře:

Okomentovat