Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory ovlivňující poptávku

1. cena - v každém okamžiku existuje vztah mezi cenou a poptávaným množstvím zboží nebo služeb
2. cena substitutů (komplementů) - to je výrobků, které nějak souvisí s nákupem výrobku, jiného, tyto dva výrobky se kupují současně (benzín - auto, basketbalové míče – boty)
3. podmínky spotřeby - počasí v Anglii, v severských zemích nebo na rovníku je jiné a s tím i poptávka po deštnících, lyžích, zmrzlině...
4. úroveň mezd i ostatních důchodů - jestliže stoupají průměrné příjmy, stupá poptávka po předmětech denní spotřeby, ale i poptávka po předmětech tzv. dlouhodobé spotřeby (auta, čluny)
5. vkus, zvyky, preference lidí podle určitých oblastí, zemí či soc. skupin - v Holandsku se jezdí na kolech, v USA v autech, v Indii neznají knedlíky...
6. reklama a množství poskytovaných informací - ve vyspělých státech se lidé orientují na zdravý způsob života a s tím je spojena snížená spotřeba masa či cigaret
- změní-li se některý z těchto faktorů, změní se i poptávková křivka – má jiný tvar a jiné umístění. Tuto změnu nazýváme posun poptávkové křivky. Objeví se prostě nějaká skutečnost, která přiměje lidi kupovat stejná množství zboží i při zvýšených či snížených cenách.

Žádné komentáře:

Okomentovat