Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

- druhy trhů

a) trh zboží a služeb
b) trh práce
c) finanční trh - trh bankovní, trh cenných papírů, trh peněžní, trh kapitálových prostředků, trh devizový
- v tržní ekonomice je každý podnik spojen s trhem, trh pro podnik vytváří prostředí, kterému se musí přizpůsobovat a současně ho aktivně využívat při uskutečňování svých podnikatelských záměrů
- trh chápeme
a) prostorově - jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a kupující s prodávajícím.
b) funkčně - jako spojení nabídky a poptávky v určité oblasti (trh zboží, trh práce, peněžní trh)
-cena = zdroj informací pro výrobce i spotřebitele
- rovnovážná cena = nabízené a poptávané zboží se dostává do rovnováhy
- trh má řadu nedostatků v důsledku deformace tržní ceny, která je příčnou např.:
a) nedokonalé konkurence
b) existence veřejných statků - nelze je vyloučit ze spotřeby, každý je může využívat stejně
c) externalit – nechtěné /výrobky/ vedlejší produkty, výrobky pozitivní a negativní
- jestliže se požadované množství zboží na trhu.nerovná nabízenému, vzniká rozdíl (přebytečná a nedostatečná nabídka), tato situace nutí výrobce, aby změnili cenu zboží

Žádné komentáře:

Okomentovat