Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Půda

Pochází z přírody, primární faktor výroby.
Přírodní zdroje – nerostné bohatství, půda, lesy, voda, vzduch
Vzácná – množstvím, které je omezené a ohraničené a není reprodukovatelná.
Zvýšení poptávky = zvýšení ceny a renty (ale ne množství)
Renta absolutní – je dána poptávkou a nabídkou po jakémkoliv pozemku, má ji každý pozemek.
Renta diferenciální – rozdílová, odlišuje jeden pozemek od druhého, je dána úrodnosti, polohou a vybaveností pozemku (sítěmi elektrického proudu, vody, závlahy a odvodnění).
Cena půdy = kapitalizovaná renta.
Vlastník by ji měl prodávat za takovou cenu, aby ta položka za prodej půdy při uložení do banky přinášela stálý důchod.

Práce
Vynakládání fyzické a duševní energie člověka.
Ne každý může pracovat, a aby mohl člověk pracovat musí být vybaven těmito předpoklady: fyzickou silou, duševními předpoklady, znalostmi, dovednostmi a návyky, praxí).
Schopnosti člověka pracovat se opotřebovávají a je nutno je obnovovat (reprodukovat), to se uskutečňuje odpočinkem, vzděláváním, spánkem, apod.
Z různých hledisek ji rozlišujeme na výkonnou a řídící nebo fyzickou a duševní.

Žádné komentáře:

Okomentovat