Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Situace zaměstnanosti v ČR

Od r. 1990 vstupovali postupně do produktivního věku silné ročníky, což bylo zapříčiněno vysokou porodností v 70. letech. Přechod k tržnímu hospodářství byl v ČR spojen s ekonomickou recesí (pokles) a tudíž i poklesem zaměstnanosti. Z tohoto důvodu byla realizována řada opatření (došlo k poklesu zaměstnanosti důchodců z 10% na 3-4% z celkové zaměstnanosti): prodloužení mateřské dovolené, možnost dřívějšího odchodu do důchodu...
Se silnými ročníky došlo i ke snižování zaměstnanosti u osob, které jsou v produktivním věku a které pracovat mohou a chtějí (studenti po ukončení studia poprvé vstupující na trh práce, ZTP, invalidé,...)
Po r. 1989 došlo také k posunům v struktuře v zaměstnanosti. Klesal počet zaměstnaných v podnicích nad 25 osob a vzrostl počet zaměstnaných v menších podnicích.
Nezaměstnanost postihla nejvíce regiony s větším podílem zemědělství nebo s jednostrannou orientací průmyslové výroby. Nejméně naopak Prahu a centra turistického ruchu.

Žádné komentáře:

Okomentovat