Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kapitál

Tvoří jej všichni hmotní činitelé, kteří se v podnikové praxi (činnosti) používají. Od přírodních zdrojů se liší tím, že jsou výsledkem lidské práce.
Jako výrobní činitel představují hmotné statky (dopravní pro-středky, stroje, materiál, silnice, zařízení, budovy...).
Spojení práce a přírodních zdrojů vytváří veškeré bohatství společnosti.
Vedle něj ve hmotné podobě existuje ještě finanční kapitál. Ten tvoří peníze a cenné papíry (akcie, obligace). Nemůže ale bezprostředně vyrábět statky, ale slouží k získání hmotného kapitálu a k placení za práci pracovníků.
V podnikové činnosti jsou konkrétní formy obou kapitálů označovány jako majetek.
Kapitál vlastní – vklad soukromého vlastníka, vklad státu do státního podniku nebo vklad členů družstva.
Kapitál cizí – bankovní úvěry

Žádné komentáře:

Okomentovat