Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozdělení národního hospodářství

1) podle odvětví
a) odvětví výroby (auta, potraviny, textil)
b) odvětvi služeb – materiální - oprava TV, oprava obuvi
- nemateriální - kadeřnictví, manikúra
2) podle sektoru
a) primární - prvovýroba /zemědělství, lesnictví, rybolov/
b) sekundární - zpracovatelský
c) terciální - obchod, služby (doprava, ubytování)
3) podle vlastnictví
a) soukromé - kom. spol., a. s., s. r. o., v. o. s., družstva, živnostníci
b) veřejné - ČNB, nemocnice, školství, armáda, pošta
4) podle financování provozu
a) ziskový sektor
b) neziskový sektor - policie, škola, armáda

Principy fungování veřejných financí
1) nenávratnost - spočívá v tom, že placení daní a poplatků nevzniká v budoucnu nárok na to, aby tyto částky byly vráceny
2) nedobrovolnost - spočívá v povinném placení daní a poplatků
3) neekvivalence - spočívá v tom, že plátce nezná předem účel platby

Žádné komentáře:

Okomentovat