Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. kultura

15. kultura - zajišťuje kulturní vyžití občanů státu s využitím nabídky státních i soukromých kulturních institucí, financování kulturních podniků postupně přestává být závislé na dotacích a jejich působnost je podmíněna úrovní managementu kvalitou poskytovaných služeb, dobrým zvukem, kulturní vyspělostí případných sponzorů těchto podniků
16. soudnictví - soustava soudců zajišťuje možnost projednání všech známých porušení zákonů a potrestání viníků, řešení majetkových a jiných občanských sporů
17. obrana a vnitro - obranu proti vnějšímu nebezpečí poskytuje armáda, vnitřní bezpečnost státu a občanů je zajišťována složkami vnitra, mezi něž patří bezpečnostní informační služba (BIS) a Policie ČR, v některých městech a obcích byla k zajištění bezpečnosti majetku nedotknutelnosti ustanovena městská policie, která je podřízena zastupitelstvu obce

Žádné komentáře:

Okomentovat