Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ KATEGORIE

Ekonomie = věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti, viděných v jejich celku
= politická aplikace

Dělí se : mikroekonomie (malý) - zabývá se nákupem a prodejem
makroekonomie (velký) - zabývá se nezaměstnaností

Subjekty ekonomie:
„v domácnosti“ - jednotlivci, rodiny
- přijímají důchody (příjmy) = (mzdy, platy, invalidní důchod, stipendia,)
- nakupují spotřební statky, ukládají provozní náklady. klady, spoří, čímž si vytvářejí kapitál k dalšímu investování
„firmy“ - podnikají za účelem tvorby zisku
- majitel, ředitel - obchodují, vyrábějí, provádějí služby
“vládá“ - parlament (2 komory - posl. sněmovna, senát)
- orgány stát. správy, ministerstva
- zasahuje do ekonomiky (ovlivňují zásadním způsobem vchod ekonomiky zvýší cenu daní)

Žádné komentáře:

Okomentovat